Záujmy Únie musia byť europoslancovi sväté a nadradené záujmom jeho rodnej krajiny

20. augusta 2023, Ivan Vlček, Nezaradené

 

Nasledujúci text je prepis časti politickej rozhlasovej diskusie rádia Slovensko: „Sobotné dialógy“ zo soboty 19.8. 2023 v čase 12:10- 13:00:

 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134

 

Čas diskusie: 23:23

Moderátorka:

„Pán Uhrík, vy síce teraz hovoríte veľmi zmierlivo o tom, že tá Európska únia, by sa mala, vlastne, iba zmeniť, ale v skutočnosti vy hovoríte aj o alternatíve vystúpenia z EU, a teda tvrdo ju kritizujete, hoci prináša tie výhody, ktoré ste spomínali.

Je to morálne, keď zoberieme do úvahy, že zároveň ako europoslanec beriete plat okolo desaťtisíc eur, je teda morálne brať takýto vysoký plat od inštitúcie, ktorú takto spochybňujete?“

Odpoveď europoslanca, p. Uhríka:

„Pani moderátorka, čo je toto za otázka, prosím vás? To, teraz za to, že je niekto europoslanec a platí ho Európsky parlament musí len pritakávať a hlasovať, že čo mu tam Európska komisia predloží? Každý musí byť ako Beňová alebo Nicholsonová? To, snáď,nemyslíte vážne!?“

 

 

Z tých slov pani moderátorky o morálnosti správania sa, ktoré adresuje p. Uhríkovi, vyplýva, že europoslanec, keďže ho platí Únia, má uprednostniť záujmy Únie pred záujmami občanov svojej rodnej krajiny, a má len dvíhať ruku za to, čo navrhne Únia. Pretože ho platí Únia.

A ona sa už nesmie kritizovať, už sa nesmie poukazovať na jej nedostatky. Pretože ona je už svätá a nedotknuteľná.

 

Čiže, morálne je to, keď súhlasíme vo všetkom s naším chlebodarcom, pretože nás platí. Keď s ním súhlasíme vo všetkom, nezávisle na tom, či to, čo chce presadiť, spôsobuje niekomu škody alebo nie, či to je morálne alebo nie.

A ak s ním už v niečom nesúhlasíme, ak upozorňujeme na chyby ktoré vznikajú jeho nesprávnym konaním a ktoré, v konečnom dôsledku, prinášajú negatívne dôsledky pre nás všetkých, tak už sme zlí, už si nezaslúžime peniaze, ktoré nám dáva, už konáme nemorálne.

 

Zaujímavý názor pani moderátorky. Či ona sa tiež riadi heslom: „Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj“?

Myslím, že by v týchto predvolebných diskusiách mohla byť o trochu viac nestrannejšia.