Založ si blog

A3- Vyhlásenia prinášajúce rozčarovanie a emócie

Predchádzajúci príspevok: „A2- Poberanie eurofondov ako príčina výčitiek“. Za to, že dostávame finančnú pomoc z EU, sa od nás očakáva ústretovosť pri riešení otázky migrantov.


 

Pokračovanie predchádzajúceho príspevku:

Je prinajmenšom veľmi smutné a zároveň znepokojujúce, že tieto vyhlásenia prichádzajú od osôb v takomto významnom postavení, od osôb-politikov reprezentujúcich v celom svete nielen EU, ale aj svoje krajiny a svojich občanov, prichádzajú od osôb široko mediálne známych, s vysokou publicitou, ktorých slová sú pozorne sledované, a teda aj osôb so značným dosahom na verejnú mienku.

Tieto vyhlásenia prichádzajú od tých, od ktorých sa právom očakáva, že práve oni budú tými spájajúcimi článkami medzi štátmi a národmi v Európe, že budú tými, ktorí svojimi verejnými vyhláseniami, široko publikovanými v médiách, môžu priniesť EU veľa dobrého, pozitívneho, ale, bohužiaľ, svojimi vyhláseniami môžu – podobne ako v tomto prípade – narobiť aj veľa zlej krvi, môžu veľa dobrého zničiť.

 

Človek by od týchto politikov očakával slová, ktoré majú jednotlivé krajiny Európy, ako aj ich občanov, spájať, vytvárať medzi nimi ešte väčšie puto spolupatričnosti a vzájomnej zodpovednosti za spoločný projekt krajín Európy, ktorý ich spája do jednotného  hospodárskeho celku.

Namiesto toho počuje slová vyvolávajúce rozčarovanie, frustráciu bežných občanov z ich nemohúcnosti reagovať na slová týchto politikov, hnev, zlosť, nenávisť, počuje slová a vety,  ktoré nie spájajú, ale ktoré sú „úspešne“  vnikajúcim klinom do vzájomnej jednoty a integrity štátov EU, a ktoré sú vodou na mlyn všetkým tým, ktorí by radi videli túto jednotu rozbitú, ktorí vnímajú EU ako nepotrebného ekonomického protivníka a nadbytočného konkurenta, ako nežiadúceho rivala.

 

Je poľutovaniahodné a prinajmenšom údiv vzbudzujúce, že práve osoby, od ktorých sa očakáva diplomatický, nekonfliktný,  zmierňujúci a ústretový prístup k riešeniu  problémových situácií, čas od času  zákonite sa vyskytujúcich nielen medzi jednotlivými členskými štátmi EU, ale aj medzi inými štátmi sveta či rôznymi ekonomickými zoskupeniami štátov, tak práve tieto osoby prichádzajú s takýmito – len pre nich tú výhodnejšiu časť pravdy zachycujúcimi – zavádzajúcimi  vyhláseniami, zbytočne rozdúchavajúcimi oheň negatívnych emócií a vášní, a napomáhajúcimi zosilneniu krajne nacionalistických postojov občanov jednotlivých krajín Únie.

 

Vyhláseniami formulovanými len z hľadiska potrieb a – niekedy až so štátnym egoizmom  hraničiacich – záujmov jednej strany, a neberúcimi do úvahy aj častokrát racionálnejší, a z dlhodobého hľadiska vyváženejší názor strany druhej, zohľadňujúci potreby a záujmy všetkých zainteresovaných, nielen tých vyvolených.

Vyhláseniami vyvolávajúcimi mnohokrát značne negatívne emócie a reakciu občanov krajín, ktorých sa tieto vyhlásenia týkajú.

Nedomyslenými a zavádzajúcimi vyhláseniami, ktorých výsledkom  nie je zlepšenie, ale naopak vzrast nevraživosti občanov členských krajín voči projektu Európskej únie, vzrast neochoty časti občanov krajín EU k vzájomne hlbšej integrácii.

 

Málo premyslenými a neuváženými vyhláseniami – vzhľadom na svoje dôsledky – prinášajúcimi značne skreslený, neobjektívny a nedostatkom relevantných informácií sa vyznačujúci pohľad týchto politikov, týkajúci sa takej dôležitej problematiky, akou je vzájomný prínos ekonomík starších  a novších členských krajín EU.

Výrazne skreslený, neobjektívny a zveličujúci názor týchto osôb na množstvo prostriedkov, ktoré na jednej strane dostávajú novopristúpené členské krajiny EU od starších členov EU, a na strane druhej tak isto ich skreslený, neobjektívny a absolútne nedoceňujúci názor o bezplatnej pomoci,  ktorú dostávajú staršie členské krajiny EU vo forme obrovského množstva pracovnej sily z novopristúpených členských štátov EU.

 

Názor vyznačujúci sa značne okresanou pravdou, vyplývajúcou buď z ich absolútnej nevedomosti o neskutočnej pomoci, ktorú dostáva väčšina starších členských štátov EU bezplatne, vo forme obrovského počtu pracovníkov rôznych profesií  pochádzajúcich z novopristúpených členských štátov EU – vychovávaných a vzdelávaných len a len na náklady rodičov a rodných krajín týchto pracovníkov – alebo o tejto pomoci vedia, ale sledujúc určité  ciele podávajú zámerne len neúplné a zavádzajúce informácie, úplne negujúce a zatajujúce prínos novopristúpených členských štátov v prospech bohatších ekonomík  starších členských i nečlenských štátov EU.

 

Či už ide o nevedomosť, alebo o zámerné konanie týchto politikov – jedno aj druhé je zlé.

Ak títo politici naozaj nepoznajú celú a skutočnú pravdu, tak je smutné a poľutovaniahodné, že osoby na takých význačných postoch sa vyjadrujú k veciam, o ktorých nemajú dostatočne relevantné informácie, a takýmto spôsobom zavádzajú verejnosť.

Verejnou prezentáciou svojich vedomostí, či skôr nevedomostí, napomáhajú šíreniu negatívnych emócií a nálad medzi obyvateľstvom nielen novopristúpených členských štátov EU.

 

Ale ak poznajú celú pravdu, a napriek tomu ju okliešťujú, zamlčujú časť z nej, a hovoria to, čo hovoria, potom je namieste otázka: „Čo tým sledujú?“

 

Nasledujúci príspevok: „A4- Mýlite sa, pán prezident, nezdôrazňujeme náš národný egoizmus“.

Ako do slovenského štátneho rozpočtu každoročne priniesť viac než miliardu eur

22.09.2023

Ako pritiahnuť voliča, z podzvoliteľných preferencií sa presekať do parlamentu a do štátneho rozpočtu Slovenska každoročne priniesť oveľa viac než miliardu eur. Cieľom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na problematiku, ktorá má v súčasnom tvrdom predvolebnom boji šancu zaujať a prilákať voliča. Zaujať a prilákať nielen niektorého voliča, teda [...]

Záujmy Únie musia byť europoslancovi sväté a nadradené záujmom jeho rodnej krajiny

20.08.2023

Nasledujúci text je prepis časti politickej rozhlasovej diskusie rádia Slovensko: „Sobotné dialógy“ zo soboty 19.8. 2023 v čase 12:10- 13:00: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134 Čas diskusie: 23:23 Moderátorka: „Pán Uhrík, vy síce teraz hovoríte veľmi zmierlivo o tom, že tá Európska únia, by sa mala, vlastne, iba zmeniť, ale v skutočnosti vy hovoríte [...]

Nezabúdajme na hrôzy vojny, aby sme ich nemuseli vidieť v oveľa hroznejšej

08.05.2023

2. svetová vojna znamenala smrť miliónov nevinných ľudí. Milióny zahynuli kvôli túžbe niekoho ovládnuť svet a stať sa pánom všetkého a všetkých. A v súčasnom ozbrojenom konflikte na Ukrajine hynú občania dvoch susediacich národov. Počas 2. svetovej vojny bojovali jedni po boku druhých proti rozpínajúcemu sa fašizmu. Teraz, však, bojujú proti sebe. [...]

ukrajina

Hrozivý scenár CIA: Ukrajina môže vojnu s Ruskom prehrať už tento rok

19.04.2024 07:50

Bill Burns tiež na príklade ilustroval, ako veľmi ukrajinským silám chýba munícia.

France Macron

Pred letnou olympiádou minister atentátov spustil jarnú ofenzívu proti teroristom

19.04.2024 07:00

Obava z možnej masakry v Paríži. Keby hrozil teroristický útok, organizátori by presunuli slávnostný ceremoniál na jedno z dvoch náhradných miest.

Milei

Ďalšia posila pre NATO: Argentína chce byť globálnym partnerom

19.04.2024 06:50

Argentína má od roku 1998 strategické vzťahy s ozbrojenými silami USA, hoci nie je plnoprávnym členom NATO.

Russia Ukraine War

ONLINE: Trump: Prežitie Ukrajiny je dôležité aj pre USA. Hýb sa Európa, daj viac peňazí

19.04.2024 06:15, aktualizované: 07:25

Prežitie Ukrajiny v súčasnej vojne proti Rusku je dôležité tak pre Európu, ako aj pre Spojené štáty, uviedol americký exprezident Donald Trump.

Ivan Vlček

Demokracia plače, jej najväčší ochrancovia sa tomu smejú a kujú ju na svoj obraz.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 56
Celková čítanosť: 108000x
Priemerná čítanosť článkov: 1929x

Autor blogu

Kategórie